Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies na stronie kahan.pl.
Administratorem serwisu i danych osobowych jest KahanTourz siedzibą w Krakowie, ul. Rozrywka 1, NIP: 6821023784.

Definicje

1. Administrator – KahanTour z siedzibą w Krakowie, ul. Rozrywka 1, NIP: 6821023784.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.

3. Serwis – oznacza stronę internetową kahan.pl

4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

 

I. Dane osobowe

  1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi korzystając z formularza kontaktowego. Dane te przekazywane są dobrowolnie. Przekazywane są one w celu umożliwienia kontaktu Użytkownika z Administratorem.
  2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Na wszystkich stronach w Serwisie zainstalowany jest certyfikat SSL, który umożliwia bezpieczne przesyłanie danych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  3. Użytkownik, którego dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. Prawa te może realizować kontaktując się z Administratorem drogą mailową: info@kahan.pl.

II. Przetwarzanie danych

  1. Dane osobowe przetwarzane są: zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika.

  2. Dane nie są sprzedawane i udostępniane żadnym innym podmiotom trzecim.

  3. Dane osobowe podawane w Serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

III. Pliki Cookies

  1. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać jego funkcjonowanie  zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

  3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy KahanTour w celu optymalizacji działań.